Oct 15, 2006

OMG
cant wait for HAI DIE SHI WU ZHOU NIAN DA XING QIAN MING HUI!!!
17 dec leh! like, its the day before sarah's bdae?! woahhh
and all he OB aristes will be going, like jj, ado, lin yu zhong, jin sha etcetc.
OMGOMGOMGOMG
oh and JJ BEAT JAY CHOU in an award during MTV awards! tai wan di qu zui shou huan ying nan ge shou (Most popular Male Singer in Taiwan). he beat pple like jaychou and davidtao.. OMG so proud of JJ!!!! <3333333

No comments: